Oznámení Obecního úřadu č. 6/18

                SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

bude proveden

v sobotu 28.dubna 2018

Kozojídky    před kulturním domem      13,10 – 13,20 hod.

Vinary          u hasičské zbrojnice            13,25 – 13,40 hod.

Smidarská Lhota  u hasičské zbrojnice  13,45 – 13,55 hod.

Janovice      před bývalou školou            14,00 – 14,10 hod.

 

V případě většího množství NO v kterékoliv obci ( nemůžeme odhadnout ), musí auto zajet zpět na naši provozovnu  a odpad vyložit. Z tohoto důvodu může dojít k časovému posunu všech zastávek. Děkujeme za pochopení.  

 

Odpad předávají občané osobně.

V případě, že se odpad nepředá osobně, nebude odebrán.

Sbírané druhy odpadů jsou uvedeny v Obecní nástěnce.

 

Pozvání na valnou hromadu

 

Honební společenstvo Vinary

IČO 48147907

Starosta honebního společenstva ve Vinarech na základě rozhodnutí výboru svolává

VALNOU HROMADU

na den 24. března 2018   od 17,00 hodin v klubovně ve Vinarech

s tímto programem:

  1. Zahájení
  2. Zpráva o činnosti honebního společenstva
  3. Zpráva o finančním hospodaření
  4. Zpráva kontrolní komise
  5. Diskuse
  6. Závěr

Za honební společenstvo Vinary …Myška v.r.