359

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 25.9.2017

 

358

Záměr pronájmu

 
 

357

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí dostatečně určeni